Category: Kryesore

АлтернАтивА: Предлог-мерки за спасување на образованието

АлтернАтивА: Предлог-мерки за спасување на образованието

Вонредната состојба, предизвикана од корона-вирусот Covid 19, беше причина од 11 март 2020 година сите образовни институции да бидат затворени, а воспитно-образовната активност да се развива, колку што е можно, од д ...

Close