Monthly Archives: June 2021

АлтернАтивА: Родовиот идентитет не е лично доживување, туку природен идентитет

АлтернАтивА: Родовиот идентитет не е лично доживување, туку природен идентитет

Денес, кога се наоѓаме на Меѓународниот ден на родителите, што се совпаѓа и со времето кога во собраниска постапка е ставен Предлог законот за изменување и дополнување на Законот за матичната евиденција, АлтернАтивА, ...

Close