Алтернатива: Веднаш да се престане со нерегуларностите и манипулацијата на пописот на дијаспората

Алтернатива: Веднаш да се престане со нерегуларностите и манипулацијата на пописот на дијаспората

Алтернатива: Веднаш да се престане со нерегуларностите и манипулацијата на пописот на дијаспората

Од нашите сознанија од дијаспората, голем број од тие што сакале да се регистрират денеска он лајн, се соочуват со проблеми при регистрацијата. Текничките проблеми, враќање неколку пати во почеток на постапката за регистрација, не прифаќање на матичниот број и ред други проблеми, освен што предизвикуваат голем револт кај албанската дијаспора, создаваат и сомневање за манипулација со пописот.
Имајќи ја во предвид ова ситуација, ние како Алтернатива апелираме до Државниот завод за статистики и до Владата на Северна Македонија веднаш да се одстранат сите текнички пречки за он лајн регирстација и до тогаш да се пролонгира пописот. Ако и после ова владата не превземе ништо, можеме да заклучиме дека пописот е целосно политички манипулиран.

Close