Daily Archives: October 8, 2020

АлтернАтивА: Образовниот систем во Северна Македонија пропаѓа поради Министерството за образование и наука

АлтернАтивА: Образовниот систем во Северна Македонија пропаѓа поради Министерството за образование и наука

Ако се водиме од народната поговорка дека Денот се познава по утрото, можеме да заклучиме дека образовниот систем во Република Северна Македонија и оваа година пропадна. Министерството за образование и наука, во моментов ...

Close