Daily Archives: September 10, 2020

АлтернАтивА: Наставата да започне во јануари 2021 година

АлтернАтивА: Наставата да започне во јануари 2021 година

Деновиве кога се зборува за почеток на учебната година и веќе имаме одлука за одложување за 1 октомври, АлтернАтивА смета дека дури и овој датум не е соодветен и затоа предлага наставата да започне на почетокот на јан ...

Close