Daily Archives: July 1, 2020

Bartësi në njësinë zgjedhore 1 nga koalicioni "Tash është koha", Skender Rexhepi - Zejdi, vizitoi lagjet e Çairit: "Duqanxhik", "Çairçanja" dhe bashkëbisedoi me qytetarët në Parkun e Çairit Bartësi në njësinë 1 zgjed ...

Close