Monthly Archives: April 2020

Алтернатива: Предлагаме нови мерки за ублажување на пандемиската криза

Алтернатива: Предлагаме нови мерки за ублажување на пандемиската криза

Алтернатива во континуитет ја следи состојбата предизвикана од пандемијата предизвикана од вирусот Covid-19 и со целиот свој капацитет и ресурси е ангажирана во изнаоѓање на начини со кои што може да се ублажи здрав ...

АлтернАтивА: Предлог-мерки за спасување на образованието

АлтернАтивА: Предлог-мерки за спасување на образованието

Вонредната состојба, предизвикана од корона-вирусот Covid 19, беше причина од 11 март 2020 година сите образовни институции да бидат затворени, а воспитно-образовната активност да се развива, колку што е можно, од д ...

Close