Fjalimi përshëndetës i Ministrit të Kulturës, Asaf Ademi, në konventën promovuese të ribrendimit të partisë politike AlternAtivA.

Fjalimi përshëndetës i Ministrit të Kulturës, Asaf Ademi, në konventën promovuese të ribrendimit të partisë politike AlternAtivA.

https://www.facebook.com/alternativamkal/videos/3054132371279737/?t=7
https://www.facebook.com/alternativamkal/videos/3054132371279737/?t=7

Close