Financimi Politik

Raporti Financiar 
Shkakro Raportin >> https://alternativa.mk/wp-content/uploads/2021/03/Raporti-Financiar-5-faqe.pdf

Më posht mund të gjeni regjistrin e taksës të Alternativës për 01-12/2020

Shkakro Raportin >> https://alternativa.mk/wp-content/uploads/2021/01/Регистер-на-донации-Алтернатива.pdf

Më posht mund të gjeni regjistrin e taksës të Alternativës për vitin 2020:

Shkakro Raportin >> https://alternativa.mk/wp-content/uploads/2020/07/1.pdf

Më posht mund të gjeni llogarin vjetore të Alternativës për vitin 2019:

https://alternativa.mk/wp-content/uploads/2020/05/Годишна-сметка.pdf

Më posht mund të gjeni llogarin vjetore të Alternativës për vitin 2019:

https://alternativa.mk/wp-content/uploads/2020/05/Годишна-сметка.pdf

Lista e Donacioneve :

https://alternativa.mk/wp-content/uploads/2020/05/1.pdf