Financimi Politik

Më posht mund të gjei llogarin vjetore të Alternativës për vitin 2019:

Shkarko Raportin >> https://alternativa.mk/wp-content/uploads/2020/05/Годишна-сметка.pdf

Më posht mund të gjeni regjistrin e taksës të Alternativës për vitin 2020:

Shkarko Raportin >> https://alternativa.mk/wp-content/uploads/2020/07/1.pdf

Më posht mund të gjeni regjistrin e taksës të Alternativës për vitin 2021:

Shkakro Raportin >> https://alternativa.mk/wp-content/uploads/2022/05/Регистер-на-донации-за-2021-год..pdf

Më posht mund të gjei llogarin vjetore të Alternativës për vitin 2021:

Shkarko Raportin >> https://alternativa.mk/wp-content/uploads/2022/05/Годишна-сметка-за-2021-год..pdf

Më posht mund të gjei llogarin vjetore të Alternativës për vitin 2019:

Shkarko Raportin >> https://alternativa.mk/wp-content/uploads/2020/05/Годишна-сметка.pdf

Më posht mund të gjeni Raportin e Financave vjetore 2021:

Shkarko Raportin >> https://alternativa.mk/wp-content/uploads/2022/05/Годишен-финансиски-извештај-за-2021-год.pdf

Lista e Donacioneve :

Shkarko Raportin >> https://alternativa.mk/wp-content/uploads/2020/05/1.pdf

Lista e Donacioneve :

Donacionet 30062022

Close