Category: Uncategorized @mk

АлтернАтивА: Да се отвораат паралелки на албански јазик во училиштето во Брњарце

АлтернАтивА: Да се отвораат паралелки на албански јазик во училиштето во Брњарце

Веста дека во училиштето на село Берњарце – Општина Гази Баба управителите на училиштето, но и родителите на учениците, не сакаат да отворат албански паралелки за учениците од оваа населба, е најлошата слика на мултиетни ...

Close