Kandidatët e koalicionit AAA – ASH në zonën 6 zgjedhore, Afan Elezi, Halil Snopçe dhe Gazmend Abdija u takuan me përfaqësues të shoqatës “Bashkarisht Mundemi”

Kandidatët e koalicionit AAA – ASH në zonën 6 zgjedhore, Afan Elezi, Halil Snopçe dhe Gazmend Abdija u takuan me përfaqësues të shoqatës “Bashkarisht Mundemi”

Nuk ka njerëz me aftësi të pa kufizuara, ka pengesa, ne kemi zgjidhje.

Kandidatët për deputet të zonës 6, Afan Elezi, Halil Snopçe dhe Gazmend Abdija, bashkëbiseduan me prind të fëmijëve me nevoja të veçanta, ku kandidatët premtuan realizimin e plotë të platformës ”Shtet për të gjithë”, me realizim e të cilës, zgjidhen pjesë e madhe e problemeve të këtyre personave dhe familjarëve të tyre.

Kjo ngjarje u organizua nga shoqata Bashkarisht Mundemi.

#tashështëkoha

#tëkujdesemipërmëtëdashurittonë

#rretho5