АлтернАтивА: Здравјето на граѓаните – позначајно од изборите

Во време кога целиот свет презема мерки за спречување на инфекцијата на луѓето од вирусот COVID – 19, и АлтернАтивА – како политичка партија која повеќе од секој друг интерес го има интересот на граѓаните – смета дека предвидените избори за 12 Април 2020 треба да се одложат за еден друг термин, кој ќе биде одреден од сите политички партии во земјата.
Денес, кога сите сме загрижени за животите на нашите граѓани, нема никаква смисла да се одржи изборна кампања, дотолку повеќе што во овие денови за нас, повеќе од било кога, за нас е важна солидарноста и кохезијата.
Поаѓајќи од ова, АлтернАтивА и во лидерската средба ќе биде на ставот дека изборите треба да се одложат и да се одржат во нормални услови.

Скопје, 16.03.2020

АлтернАтивА – Скопје