Alternativa – Dega e Tetovës Do të jemi gjithmonë në shërbim të qytetarëve

Pas reagimit të bërë nga Alternativa për problemin e rrugëve të pasigurta në Tetovë, Komuna e Tetovës, përfundimisht, i paska nxjerrë në terren ekipet e NPK “Tetovë”  për ta zgjidhur problemin me kapakët e pusetave.

Kështu ndodhë kur Komuna e Tetovës nuk ndërmerr masa me vetiniciativë per rregullimin e problemeve në Tetovë.

Sidoqoftë, ALTERNATIVA edhe në të ardhmen do të jetë në shërbim të qytetarëve, pavarësisht bindjeve të tyre politike. Për ne është rëndësishme është që bashkërisht të angazhohemi për një jetë më të dinjitetshme dhe të kërkojmë përgjegjësi nga institucionet që e kanë këtë detyrim.

Tetovë, 25.10.2019   

Alternativa – Dega e Tetovës