AlternAtivA: Platforma për parandalimin e shpërnguljes “Vatra jonë – Alternativa jonë”

Të nderuar përfaqësues të mediave, të dashur qytetarë,

Jam sot këtu që para opinionit ta kumtoj vendimin e Kryesisë Qendrore të Alternativës, që mbrëmë kaloi edhe në Kuvendin Qendror të partisë, për publikimin e platformës së re politike me titull “Vatra jonë – Alternativa jonë”. Në të vërtetë, mbrëmë pas një debati disaorësh në këto dy organe të partisë është marrë vendim që prej sot Alternativa ta fillojë promovimin e fushatës ndërgjegjësuese, që është artikuluar përmes platformës për parandalimin e shpërnguljes “Vatra jonë – Alternativa jonë”.

Alternativa konsideron se në kohën kur procesi i integrimit të vendit ka marrë rrugë të mbarë dhe është një shteg që nuk ka prapakthim, tashmë nuk është vështirë të konstatohet se, përkundër problemeve të pambyllura politike, në kuptim të marrëdhënieve ndëretnike, por edhe korrupsionit të lartë, si edhe mungesës së shtetit ligjor, problemi më i madh i Maqedonisë së Veriut e, rrjedhimisht, edhe i shqiptarëve këtu, është shpërngulja masovike e të rinjve dhe zbrazja e vendbanimeve.

Duke mos i mbyllur sytë para këtij problemi, AlternAtivA – si parti e spektrit të djathtë, që angazhohet për ta ruajtur praninë e popullsisë në këto troje – konsideron se parandalimi i shpërnguljes është detyrim i joni historik, etnik, kulturor dhe religjioz.

Për këtë qëllim AlternAtivA e ka prodhuar një dokument, ku i ka identifikuar arsyet që e shkaktojnë migrimin, por edhe masat që duhet të ndërmerren për parandalimin e tij. Kjo është pikënisja e fushatës ndërgjegjësuese, por edhe identiteti i sintetizuar programor i Alternativës.

Ideja e subjektit tonë është që kjo fushatë të realizohet në tri faza: 1) në fazën e parë do të bëhet aksioni për ndërgjegjësim kundër migrimit, por edhe komunikimi me qytetarët për t’i dëgjuar drejtpërdrejt nga ata arsyet e kësaj dukurie dhe propozimet e tyre për parandalimin e shpërnguljes; 2) faza e dytë do të përfshijë tribuna, panele dhe debate me ekspertë të fushave të ndryshme, ku do të diskutohen arsyet e migrimit dhe masat për parandalimin e tij; dhe 3) në fazën e fundit, pasi të përmblidhen të gjitha të dhënat e dy fazave të mësipërme, AlternAtivA do t’ia propozojë Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut një “Strategji shtetërore për parandalimin e shpërnguljes së popullsisë”, e cila pasi të miratohet, do të fillojë me implementimin e masave të propozuara.

Andaj prej sot drejtuesit, funksionarët dhe përfaqësuesit e tjerë të partisë do të jenë në terren për të bashkëbiseduar me qytetarët dhe për ta dëgjuar drejtpërdrejt zërin e tyre për këtë problematikë. Si parti politike që gjithmonë ka qenë pranë qytetarit, ne konsiderojmë se mundësia e vetme e përfaqësimit autentik të qytetarëve është që të dëgjohet zëri i tyre në kontakt të drejtpërdrejtë me ata.

Vatrat tona janë amanet!

Vatra jonë – AlternAtivA jonë!

Shkup, 10.10.2019                                                       AlternAtivA – Shkup